عروس ابوالفضل پورعرب

ابوالفضل پورعرب در مصاحبه منتشر شده به مناسبت زادروز که به همت موزه سینما تدارک دیده شده؛ با اشاره به فیلم «عروس» گفت: دفتر مهاب فیلم در فیشرآباد بود از آنجا با بهروز افخمی تا خیابان آزادی و از آنجا تا خیابان سئول که خانه او بود پیاده رفتیم و او درباره نقش برای من توضیح داد. دو ماه گذشت و افخمی به من گفت اگر تا فردا که می‌خواهم فیلم را کلید بزنم نتوانی نقش را بازی کنی فرد دیگری را جایت می‌گذارم. تا نیمه‌های شب درباره نقش فکر کردم و بالاخره توانستم ساعت سه و نیم نیمه شب به نقش مورد نظر او برسم و فردای آن روز قرارداد فیلم عروس را بستم.

وی ادامه داد: یادم می‌آید سکانس‌هایی که در فیلم سینمایی عروس با نیکی کریمی در ماشین بازی داشتیم،  یک نفر باید در صندلی عقب ماشین حضور می داشت چراکه در آن مقطع از لحاظ شرعی مجاز نمی دانستند یک مرد و زن تنها در ماشین حضور داشته باشند.

 

مطالب پیشنهادی: