R.Kelly

آر کلی، خواننده آمریکایی به دلیل سوء استفاده از شهرت برای سرکردگی باندی برای آزار جنسی زنان و کودکان طی دو دهه مجرم شناخته شد‫.

یازده شاکی، شامل ۹ زن و دو مرد، در جریان محاکمه آر کلی که شش هفته به طول انجامید علیه او شهادت دادند و توصیف کردند که چگونه مورد تحقیر و خشونت جنسی او قرار گرفته‌اند‫.

دادستان‌ها در دادگاه تشریح کردند که مدیر برنامه‌ها، محافظ‌ها و دیگر افراد نزدیک به او در این جرایم با او شراکت داشته‌اند.

هیات منصفه پس از دو روز شور، آر کلی را در همه اتهاماتی که با آن روبرو بود مجرم دانست، اتهاماتی از قبیل قاچاق زنان برای سو استفاده جنسی، تهیه تصاویر پورنوگرافیک از کودکان‫ و سرکردگی باند تبهکاری.

قرار است حکم او در ۴ مه صادر شود، حکمی که بر اساس آن ممکن است بقیه عمر خود را پشت میله های زندان بگذراند.

از معروف‌ترین ترانه‌های آر کلی "I Believe I can Fly" است.