مراسم فرش قرمز افتتاحیه «عنکبوت مقدس» (Holy Spider) به کارگردانی «علی عباسی» در جشنواره کن هفتاد و پنجم با حضور عوامل و بازیگران برگزار شد.

زهرا امیرابراهیمی جشنواره کن

زهرا امیرابراهیمی جشنواره کن

زهرا امیرابراهیمی جشنواره کن

زهرا امیرابراهیمی جشنواره کن