avengers-3pپس از آنکه کین خواهان در هفته ی نخست نمایش خود همه ی رکوردها را جا به جا کرد.اکنون و در آغاز دومین هفته , فروش جهانی اش از مرز یک میلیارد دلار فراتر رفت و با فروش صد وسه میلیون دلار در  بالاترین جایگاه جدول پرفروش ترین فیلم این هفته ی سینماها قرار‌گرفت 

کاهش فروش فیلم در هفته ی دوم تنها پنجاه درصد بود با این که  در سنجش با نزدیکترین رقبش در  اندازه فروش , هری پاتر و یادگاران مرگ قسمت‌دوم , هری پاتر بیش از72درصد از بینندگاننش ریزش داشتندضمن آنکه رکورد پرفروش ترین فیلم در هفته ی دوم اکران را نیز شکست . رکورد پیشین با فروش75میلیون دلار در دستان آواتار بود . باید دید آیا Avengers میتواند رکورد پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما را از دستان آواتار در بیاورد ؟ آواتار در فروش جهانی خود بیش از دو میلیارد و هفتصد و هشتاد و دو میلیون به دست آورد .انتقام جویان اکنون حدود دو میلیارد و پنج میلیون دلار  فروش جهانی داشته است.

ذره بین : خدا بده برکت! باهاش می شه کشورمون رو آباد کرد!!