braznan-3l1پیرس برازنان و دومینیک کوپر در فیلمی جاسوسی و هیجان انگیز بازی خواهند کرد . فیلمی با نام مرد نوامبر . این فیلم از روی رمانی از بیل گرنجر ساخته خواهد شد .داستان در مورد یک مامور سابق سیا است که باید جلوی  ویرانگری شاگرد گذشته ی خود را بگیرد . فیلم برداری از ماه آینده در برلین المان آغاز می شود.

ذره بین : ما به شما ارادت داریم پیرس جان! این شاگردت هم امیدواریم مثل خودت جاسوس باهوشی باشه!