anne-hathaway-catwoman

آنا هاتاوی مجبور شد مبارزه کردن را یاد بگیرد تا بتواند نقش کت وومن را بازی کند.

هاتاوی به مجله پرید گفت:"مجبور بودم مبارزه کردن را یاد بگیرم . باید به یک زن قوی و مبارز تبدیل می شدم."

" سازندگان این فیلم طوری با من رفتار کردند که متوجه شدم هر چیزی که برای بازی کردن در این نقش لازم است را باید یاد بگیرم و دقیقا" شبیه شخصیتی شوم که نقشش را بازی می کنم."

"بعد از اینکه برای بازی در این نقش انتخاب شدم ، کریستوفر نولان ( کارگردان شوالیه تاریکی برمی خیزد) به من گفت : صحنه های مبارزه بسیار زیادی در این فیلم وجود دارد ، در فیلم آغاز هم صحنه های مبارزه بسیار زیادی وجود داشت و جو (جوزف گوردن لویت) برای بازی در این فیلم خودش را بخوبی آماده کرد. جو چند ماه باشگاه رفت و در نتیجه وقتی که ما صحنه های مبارزه را فیلمبرداری می کردیم ، به جای بدلکار خودش این صحنه ها را بازی کرد . من اینکار او را خیلی دوست داشتم."

"من هم به او گفتم : متوجه شدم من هم اینکار را انجام می دهم. بنا براین به باشگاه رفتم و کاملا" آماده شدم . واقعا" تحول بزرگی در من ایجاد شد . من هرگز چنین کارهایی انجام نداده بودم."

پرتال آفتاب

ذره بین : چند هفته ای هست هی گوردن - گوردون می کنیا خانم هاتاووی!