del-toro-34dگیلرمو دل تورو در حال نهایی کردن امتیاز تبدیل کتاب The Strain به یک فیلم سه گانه است.کتاب The Strain که در سال2009 به چاپ رسیده است یک مجموعه ی سه گانه در مورد روح تبهکاران و جادوگرانی است که شب هنگام از قبر بیرون آمده و خون افراد را می مکند و به دنبال آن ویروسی که در شهر نیویورک پخش می شود و موجب مرگ و میر می شود.کتاب به طور مشترک توسط خود گیلرمو دل تورو و چاک گوهان نگارش شده است.نخستین کتاب از این مجموعه در سال 2009 و بخش های دوم و سوم به ترتیب در سال2010 و 2011 به کتاب فروشی ها راه یافت.

منبع مووی مگ