batman-shootingسه نفر از بازماندگان حادثه ی تیراندازی در سینمای آئورا در شکایتی که به دادگاه ارائه داده اند به خاطر آنچه کم کاری شرکت گرداننده ی سینما در ورود مرد مسلح و ندادن هیچ گونه اخطار و هشداری به انها خواستار دریافت غرامت شده اند. در حادثه ی تیراندازی در سینمایی در کلرادو در روز30 تیرماه مرد مسلحی با ورود به یک سالن نمایش دهنده ی فیلم « شوالیه تاریکی بر می خیزد » با شلیک گلوله بیش از چهارده نفر را به قتل رساند و تعداد زیادی را مجروح و روانه بیمارستان کرد.

اختصاصی مووی مگ

ذره بین : حالا نوبت پول و مال هست!