تیم هثرینگتون کارگردان 41 ساله ای که امسال با فیلم Restrepo نامزد اسکار بهترین فیلم مستند شده بود امروز در شهر مسراطه واقع در کشور لیبی کشته شد. هنثرینگتون توسط حملات نیروهای غذافی دیکتاتور لیبی کشته شد و هنوز چگونگی مرگ او بطور دقیق مشخص نشده است.

هثرینگتون برای عکاسی در لیبی حضور داشت و پیش از این هم در جنگهای داخلی کشورهای نیجریه و سیرئا لئونه نیز برای عکاسی حضور داشته.

روحش شاد...tim-hetherington-thumb