گفته شده که درجه بندی سنی قسمت جدید فیلم « پلیس آهنی / RoboCop » که در سال 2014 اکران می شود، PG-13 خواهد بود. این در حالی است که اولین قسمت از این مجموعه در سال 1987 با درجه نمایشی R اکران شده بود!

 

3465120