کارلا برونی همسر رئیس جمهور فرانسه که امسال با بازی در فیلم Midnight in Paris بکارگردانی وودی آلن حاشیه های بسیاری را برای خودش و همسرش و این فیلم درست کرد, اعلام کرد که در افتتاحیه جشنوره کن که با فیلم Midnight in Paris آغاز میشد حاظر نخواهد بود.

برونی 43 ساله دلیل این کار مسائل شخصی و حرفه ای اعلام کرد که از جمله انها نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بود.ولی از سوی دیگر حضور نیافتن او باعث شد تا شایعه حامله بودن او قوت بگیرد و دلیل اصلی نیامدنش این باشد.

برونی در این فیلم در نقش متصدی یک موزه حضوری کوتاه دارد.carla-bruni