پس از موفقیت های بسیار برای بازی اسپلینتر سل ،کمپانی یوبی سافت اعلام کرد قصد دارد تا فیلمی از این بازی برای سینما بسازد.داستان بازی اسپلینتر سل در مورد ماموری به نام ساموئل فیشر  یا اختصارا سم است که برای آژانس اطلاعات آمریکا کار می کند و بنا به خواست آنها ماموریت های مختلفی را انجام میدهد
splintercell_wm
یوبی سافت اعلام کرد که گروه وِیژه ای را برای کار  تبدیل بازی های پرمخاطبش به فیلم های سینمایی تشکیل داده است و در یک ماه آینده با فیلمنامه نویسان و استدیوهای فیلمسازی برای ساخت فیلم وارد مذاکره خواهند شد