Resident_Evil_Begins_Movie_2012_wmمیلا جووویج اعلام کرد که کارها برای ساخت پنجمین قسمت رزیدت اویل در حال آماده شدن است.نام قسمت پنجم رزیدنت اویل: مجازات خواهد بود و قرار است برای اکران در سپتامبر2012(شهریور1391)آماده شودکارگردانی قسمت پنجم به عهده ی پل آندرسون خواهد بود که بیشتر قسمت اول و چهارم را نیز کارگردانی کرده و در نوشتن فیلمنامه نیز نقش اصلی را بر عهده داشت
اطلاعاتی از  داستان قسمت پنجم رزیدنت اویل مشخص نشده است ولی تا آنجا که شنیده شده است داستان در ژاپن رخ خواهد داد جایی که هنوز گروهی از مردم سالم هستند و در حال مبارزه با نیروهای شرکت آمبرلا و آلیس نیز قصد دارد تا یکی از اصلی ترین مقرهای زیرزمینی آمبرلا را در توکیو نابود کند