thor-2دان پین نویسندگی قسمت دوم از فیلم قهرمانی ثور را بر عهده خواهد گرفت. پین که پیش از این نیز با کمپانی مارول همکاری داشته در سابقه ی فیلم نامه نویس خود فیلمی چون چهار شفگت انگیز 2را در کارنامه دارد.قسمت دوم قرار است در اواسط سال2013 به اکران در آید