سینگرام پلاس آدرین شلی

در تاریخ سینما صحبت های بسیاری درباره بازیگرانی که به نحو مشکوکی از دنیا رفتند مطرح بوده است. برخی از این بازیگران بر اثر مصرف داروهای آرام بخش و برخی دیگر بر اثر حوادث پیش بینی نشده و حتی قتل عمد از دنیا رفته اند.

اما این بار در برنامه « سینگرام پلاس » تصمیم گرفته ایم تا کارگردانانی را معرفی کنیم که به قتل رسیدند و شوک بزرگی به سینما وارد کردند.

قتل هایی که تا به امروز کمتر درباره آنها صحبت شده و شاید بسیاری از علاقه مندان به سینما هنوز اطلاعی از وجود آنها نداشته باشند.

با « سینگرام پلاس » این هفته همراه ما باشید: