سینگرام پلاس

در تاریخ هالیوود بازیگران بسیاری بوده اند که پس از بازی در یک نقش به شهرتی عظیم دست پیدا کردند اما در ادامه نتوانستند شهرت و اعتبار خود را حفظ کنند و رفته رفته از سطح اول صنعت فیلمسازی فاصله گرفتند.

در سینگرام پلاس این هفته به سراغ معرفی این بازیگران رفته ایم و فراز و فرودهای زندگی حرفه ای شان را بررسی کرده ایم.

سینگرام پلاس این هفته را در ادامه ببینید:

در یوتیوب ببینید:

در آپارات ببینید: