avengers  

یکی از مهمترین فیلم های امسال هالییود که حساب ویژه ای روی آن شده است.فیلم کین خواهان یا همانAvengers است.فیلمی که دسته ای از بهترین و برجسته ترین شخصیت های کمیک را در خود جای داده است.بر آن شدیم تا همزمان با نمایش فیلم گزیده ای کوچک از شخصیت های فیلم را به صورت کوتاه و برای آشنایی شما آماده کنیمشخصیت مرد آهنی ساخته و پرداخته ی استن لی است و نخستین بار در سال1963 و در یکی از بخش های گاهنامه کمیک داستان های مردان گمگشته وارد دنیای شخصیت های کمیک شد . مرد آهنی به راستی میلیاردر بی خیالی , کارشناس و دانشمندی است که در جریان یک آدم ربایی از قفسه ی سینه آسیب می بیند و وادار می شود تا یک جنگ افزار کشتار گروهی برای ربایندگان بسازد . اما او یک زره فولادی برای خود می سازد و از دست ربایندگانش می گریزد و در ادامه با به کار بردن همین زره فلزی کوشش می کند تا از جهان در برابر خطرات و نیروهای شر نگهبانی کند . سری اولی که مردآهنی در کمیک ها در آنها قرار می گرفت بر پایه مقابله ی او با کمونیسم شوروی استوار بود و به پیشرفت های خیره کننده ی مردم آمریکایی در دیده بانی از گیتی در برابر کمونیست می پرداخت . اما در بخش های پس از آن مرد آهنی به رویارویی با گروه های جنایتکار و تروریستی می پرداخت . در هنگام یک همه پرسی اینترنتی مرد آهنی در رده ی دوازدهم از بهترین قهرمانان کمیک جای گرفت

iron-man

کاپیتان آمریکایی یکی دیگر از شخصیت های کمپانی مارول است که نخستین بار در دسته کمیک های کاپیتان آمریکایی در سال1941 نمایان شد . و دستاورد همکاری جو سیمون و جک کربی بود . تا سال2007 برآورد می شود که حدود210میلیون رونوشت از کتاب های نگارین آن در بیش از75کشور به فروش رفته است . شخصیت کاپیتان آمریکایی مرد لاغر اندام ونحیفی است که برای یاری به ارتش آمریکا به آن می پیوندد اما در آزمون ورودی رد می شود و در برابر با انجام یک آزمایش دانشوارانه  به یک ابرمرد دگرگون می شود . تن پوش او آمیزه ای از رنگ و پرچم آمریکا است و یک سپر ویران ناپذیر نیز جنگ افزار همیشه همراه اوست . پس زمینه ی بنیادین داستان های کاپیتان آمریکایی پیکار با زورمندان های جنگ جهانی دوم بود . و در درازای زمان جنگ دوستداران بی اندازه ای داشت . اما با پایان جنگ به تندی محبوبیتش را از دست داد .

captain-americanهالک نیز به دست کار مشترکی بین استن لی و جک کربی نمود گرفت و آغازین بار به نام هالک شگفت انگیز در سال1962 راه خود را به گاهنامه های کمیک باز کرد . هالک کسی ساده بود که به شیوه ناگهانی در برابر انفجار بمب گاما و پرتوهای آن نهاده شد و با دگر گونی ساختار بدنی در مواقعی که خشمگین می شود تبدیل به دیوی سبز رنگ و بسیار خشمگین می شود . چشمگیر آنکه ابتدا قرار بود رنگ هالک خاکستری باشد . هالک یکی از بدشانس ترین گزیده های کمیک است به شیوه ای که در درازای چاپ چندین بار انتشارش گسسته و دوباره از سر گرفته شد . . .

hulk


ثور یکی از اسطوره ها اسکاندیناوی است . او چکش خداوند است و می تواند تندر و آذرخش ، تندباد ، قدرت؛حفاظت از مردم و شفا را در مهار خود داشته باشد . در افسانه های اسکاندیناوی او مردی با چشمان سیاه و مو و ریش سُرخ گفته شده است . او به دست پدرش از دنیای خدایان به زمین فرستاده شده است

thor


زن سیاه پوش یکی از آغازین ابرقهرمانان زنی است که به گاهنامه ها راه یافت . خاق این شخصیت جورج کاپیتان و هری سال بودند و نخستین بار دراگوست1940 در گاهنامه به چاپ رسید . و هیچاگه به گونه آزادانه داستان ویژه ای نداشته بلکه همواره در کنار دیگر ابرقهرمانان دیگر بوده است . نام سرشتی او ناتاشا رومانوف است که در روسیه زاده شد او یک سرباز ویژه ی شوروری بود که برای ماموریت های ویژه آموزش دیده . اما در گذران مرگ همسرش در یک آزمایش ساختگی موشک با همراهی کاپیتان آمریکایی وچند تن دیگر از ابرقهرمانان از شوروری بیرون می شود و به گروه قهرمانان می پیوندد

black-wivo
avengers-poster

باید دید این همه ابرقهرمان چه دستاوردی را برای کمپانی مارول به همراه خواهند داشت.آیا یک موفقیت خیره کننده خواهد بود یا یک شکست خرد کننده؟

شما چه فکر می کنید؟