تایید طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی

طرح جنجالی صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی با رای مثبت نمایندگان مجلس به کمیسیون تخصصی مجلس فرستاده شد.

نمایندگان مجلس با 121 رای مثبت به این طرح رای مثبت دادند.

به دلیل اینکه پیش نویس طرح حمایت از حقوق کاربران دارای اشکالات زیادی بود، این طرح در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی خواهد شد.

نمایندگان موافق در دفاع از این طرح با بررسی موضوع در کمیسیون‌های تخصصی اعلام کردند امکان اجرای طرح به ‌صورت آزمایشی به ‌مدت سه تا پنج سال وجود دارد تا ایرادات اساسی طرح‌های مهم و مادر مشخص و سپس اصلاح شود؛ امکانی که درخصوص طرح‌های تصویب‌شده در صحن علنی وجود ندارد.

در روزهای اخیر بسیاری از کسب و کارهای فضای مجازی با انتشار بیانیه های متعدد نسبت به طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» هشدار داده و تصویب آن را موجب نابودی کسب و کارهای آنلاین دانسته بودند.