واتساپ برای اولین بار با ارسال توییتی به زبان فارسی نسبت به خبر مسدودیت این پیام رسان برای ایرانیان واکنش نشان داد.

در روزهای گذشته کاربران پیام رسان Whatsapp اعلام کرده اند که اگر شماره ثبت نامی شما در این پیام رسان در ایران بوده باشد، فارغ از محل سکونت فرد، این پیام رسان شما را محدود خواهد کرد!

حال کمپانی متا با ارسال پیامی خبرهای منتشر شده را انکار کرده و گفته که در پی حل مشکل واتساپ است.

واتساپ