10928820 635861046515022 1010273389707261202 n

هـر وقـت تصمیم می‌گیری که خوب‌ باشی، هـر چی نامرده سر راهـت سبـز می‌شه! اما همین‌ کـه تصمیم بگیری تـو هـم نامرد بشی ؛ سر و کله یـه آدم خوب پیـدا می‌شه ولی حالا تـو دیگـه اون آدم سابق نیستی، هستی ؟

می‌دونی ؟ من‌ هـم یک‌ زمانی خوب بـودم ، حالا دیگـه خیلی‌ وقتـه کـه خستـه‌ام ...