بازی تقلید

آلن تورینگ: یه نصیحت دربارهٔ راز داری ، بهترین کار اینکه اصلا رازی رو ندونید.