پیشنهاد بی شرمانه - Indecent Proposal

اگه آدما می تونن با هم بمونن به خاطر این نیست که فراموش می کنن، به خاطر اینه که همدیگه رو می بخشند...