Dexter

دکستر : وقتی که دارین کنترل تمام زندگی تون رو از دست می دین، تمرکز روی چیزی که در اون خوب هستید کمک می کنه...