63561059545253750200

باور کن با قرابت های خونی همه نیازهای ادمو نمی تونن برطرف کنن....تو اگه بتونی نغمه تنهایی زندگی یه مرد رو بشنوی و بفهمی، باور کن هستند مردان سبزی که نغمه تنهایی یه زن رو می فهمند و می شنوند و اونارو تبدیل به سرودی زیبا می کنند...