انتقام شیرین

میدونی سخت‌ترین قسمت رفتن چیه؟

همون لحظه‌ی اول...

اون لحظه می‌فهمی که وقتی برگردی، دیگه هیچی مثل گذشته نیست...