اطلس ابر

لحظه‌ای که دست از پیدا کردن چیزی برمیداری،اون تورو پیدا می‌کنه...