بوعلی سینا

دشنه‌هایی که رُعایا را می‌کُشد،

بسیار عریان است...

اما دشنه‌هایی که امیران را از پای در می‌آورد،

بسیار پنهان.....!