بهتره یا ساول تماس بگیرید

+ خیلی باهوشی آقای مک گیل. و من فکر میکردم همه وکیل ها احمق هستند.

- نه، فقط نصفی از ما احمقیم. بقیه‌مون کلاه برداریم!