بچه رئیس - The

متاسفانه بعضی‌ها رو نمیشه قانع کرد؛

باید به نفهمیشون احترام گذاشت.