رنگ خدا

محمد : معلممون میگه خدا شما نابیناها رو بیشتر دوست داره چون نمی‌بینید. ولی من گفتم خانم اگه مارو دوست داشت چرا ما رو نابینا کرد تا اونو نبینیم!