نیکول کیدمن: اگه یه "روح" دیدی بهش سلام کن و بعد دوباره به درس خوندن ادامه بده!

نیکول کیدمن: اگه یه "روح" دیدی بهش سلام کن و بعد دوباره به درس خوندن ادامه بده!