دیالوگ ماندگار فیلم The Hateful Eight

نگه داشتن تو در این وضعیت بد، وضعیت خوبیه که میخوام حفظش کنم...