تمشک زرین، لوح زرین

در هفته ای که گذشت.... در هفته ای که گذشت.. اصلا ولش کنید!

در هفته ای که گذشت اتفاقی نیفتاد که ذره بین بخواد در موردش اینجا براتون بنویسه!

تمشک و لوح رو هم گذاشتیم انبار فعلاً گرد و غبار بهش نخوره!

تعارف نداریم که، حوصله نوشتن نداریم و رمقی برای اهدای لوح و تمشک نیست.

شاید خیلی زود دوباره بریم در انبار رو باز کنیم و لو و تمشک هامونو در بیاریم.

مخلص شما، ذره بین!