شناسایی سینماگر ایرانی توهین کننده!


140387907

در سالهای اخیر توهین های عجیب و غیرمنتظره ای از جانب اهالی سینما به یکدیگر یا افراد خارج از حوزه سینما مطرح شده که سبب گردیده تا مدتها سوژه رسانه ها باشند. اینبار در آزمون سینمایی مووی مگ تصمیم گرفته ایم تا ده اظهار نظر توهین آمیز مشهوری که سینماگران در سالهای گذشته به زبان آورده اند را گردآوری کرده و آزمونی جهت سنجش اطلاعات مخاطب از این توهین ها ایجاد نمائیم. شاید مرور این اتفاقات بتواند باعث شود میزان این توهین ها در روزهای آتی کاهش پیدا کند.

در این آزمون شما جمله ای می خوانید و باید از میان گزینه های موجود، صاحب جمله را یافته و گزینه صحیح را انتخاب نمائید.شما اجازه دسترسی به این کوئیز را ندارید.


جستجو