شناسایی کارگردان فیلم سریع و خشمگین ( fast and furious ) با توجه به پوستر!


furious223434

« سرگرمی های هفتگی » در یک حرکت جالب، نسبت به انتشار پوسترهایی از فیلم « سریع و خشمگین » اقدام کرده که و در آن گفته اگر کارگردان های مشهور تاریخ سینما ساخت این مجموعه را برعهده می داشتند، پوستر این فیلم به چه شکل منتشر می شد!

ما اینبار در آزمون سینمایی مووی مگ از این پوسترها استفاده کرده ایم و شما با دیدن آنها باید حدس بزنید که کارگردان فیلمی با چنین پوستری، کدامیک از گزینه های مطرح شده می باشد.

آیا فکر میکنید که مخاطب جدی سینما هستید و به خوبی می توانید با مشاهده پوستر فیلم، کارگردان آن را شناسایی نمائید ؟ پس بهتر هست تا آزمون سینمایی طراحی شده توسط سایت مووی مگ را گذرانده تا از میزان اطلاعاتتان درباره این موضوع مطمئن شوید.

 

هر پاسخ اشتباه شامل 5 امتیاز منفی می شودشما اجازه دسترسی به این کوئیز را ندارید.


جستجو