شناسایی دیالوگ های مشهور سینما ( بخش دوم )


Movies1134

دیالوگ های شاخص ، از جمله ویژگی های فیلمنامه های ماندگار تاریخ سینماست. دیالوگ هایی که حتی گاهی در فرهنگ عامه مردم نیز رسوخ کرده و به عنوان یک ضرب الثمل عمومی مطرح می گردد.

اینبار در « آزمون سینمایی » مووی مگ تصمیم گرفتیم تا 10 دیالوگ مشهور را برای شما قرار دهیم تا شما عزیزان بتوانید فیلمی که دیالوگ ها متعلق به آن است را شناسایی نمائید و البته ما هم میزان اطلاعات سینمایی تان را بسنجیم!

آیا فکر می کنید که دیالوگ های مشهور را به خاطر دارید و می توانید با خواندن آن، به فیلمی که دیالوگ متعلق به آن است اشاره نمائید؟ پس بهتر هست تا آزمون سینمایی طراحی شده توسط سایت مووی مگ را گذرانده تا از میزان اطلاعاتتان در در این مورد مطمئن شوید.شما اجازه دسترسی به این کوئیز را ندارید.


جستجو