شرلوک هولمز

من عاشق قاتلایِ باهوشم، عاشق اینکه دلشون می‌خواد گیر بیفتن؛واسه اینکه تحسین بشن.

تشویق در پایان نمایش بی‌نظیرشون نقطه ضعفِ همه نوابغ همینه، دلشون تماشاچی میخواد...