این مصاحبه مربوط به نمایش فیلم های «من ترانه ۱۵ سال دارم» ، «پذیرایی ساده» ، «درباره الی» و «فروشنده» در توکیو ، ژاپن می باشد.

در ادامه عکس های متفاوت ترانه علیدوستی را در توکیو مشاهده می کنید:

788448 Gah343

788448 Gah34333

788448 Gah3433