image 13960403130 1666555112

استفاده غیرقانونی یک بازیگر تلویزیون از لوگو شهرزاد در رستوران اش با شکایت سازندگان این سریال همراه شد.