تصویری از یوسف تیموری در کنار فرزند و همسر تایلندی اش
529935 85411.