lou4tto222ms

نوید محمدزاده عکس متفاوت مرضیه ابراهیمی، چهارمین قربانی حادثه اسیدپاشی مهر 1393 در شهر اصفهان را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت:

زیبا این عکس درس زندگیه. مرضیه جان هم غم تو این عکس هست ،هم قربانى بودن و دُرست مى گى قربانى بودن از خود اسید پاشى بدتره. تو این عکس هم اُمید وجود داره ،هم نشون دادى مى شه با نصف صورت هم زندگى کرد.درود به شرفت تلخ ترین نکته اینه حتى اسید پاش رو ندیدى پ.ن:مرضیه ابراهیمى قربانى اسید پاشى در اصفهان.علت؟ نامعلوم!

عکس:ماکان شفیعى