535687 48011

لباس نگار جواهریان در خندوانه , در پی قطعی شدن حضور نگار جواهریان در قسمت آخر خندوانه این عکس در صفحه منسوب به وی در اینستاگرام منتشر شد.

نگار جواهریان در توضیح این پست نوشت:

«سپاس از اقای حمید خدمتگذار»