تصویری از مهران مدیری هنگام تردد در شهر مشهد که توسط بادیگاردها در مسیر اسکورت شده است!

photo 2017 08 01 16 14 42999710