p794hoto 2017 08 19 17 21 41

آخرین تصویر زنده یاد علمی حاتمی در پشت صحنه فیلم ناتمام « تختی »

 علی حاتمی 2 روز پس از ثبت این تصویر درگذشت.