در این عکس نگار جواهریان را همراه با با خانواده اش میبینید. ظاهرا دو خواهر نگار جواهریان به نام های نگین و نازنین در خارج از کشور زندگی می کنند.

image 13960630984 large b13a9ca4 a37e 4e3422