اکران مردمی فیلم «خفه گی» با حضور الناز شاکردوست ظهر امروز ۲۶ مهر در پردیس آزادی برگزار شد. گزارش تصویری این اکران را ببینید.

1404312231422

1404312231422d

1404312231422df

1404312231422e

1404312231422g

1404312231422h

1404312231422hy

1404312231422s

1404312231422ww

14043122314223

1404312231422435