96 07 c07 2186352

بازیگر زن مشهور ترکیه، نورگل یشلی چای که در بین مردم ایران با سریال ترکی « گوزل » شناخته می شود به ایران آمده است.

 او در روز گذشته تصاویری از خود در اصفهان منتشر کرده است.

گفته می شود وی برای بازی در فیلم « جن زیبا » به کارگردانی مهرداد فرید به ایران آمده است.

45gltgg234 221

45gltgg234 2212

45gltgg234 2215

45gltgg234 2321