575658 8035223

در ساعت های اخیر با بالا گرفتن شایعه ازدواج همایون شجریان و سحر دولتشاهی، هجوم کاربران ایرانی به صفحه این دو هنرمند افزایش یافته است.

در میان نظرات مختلفی که در صفحات این دو هنرمند منتشر شده، تعداد شوخی هایی که در واکنش به شایعه ازدواج این دو مطرح شده از سهم بالاتری برخوردار بوده است!

لازم به ذکر است که همایون شجریان و سحر دولتشاهی تاکنون واکنشی به شایعات منتشر شده نشان نداده اند.