7508511 7293333

تصویری از ابراهیم حاتمی‌ کیا در هنگام درخواست توقف پخش فیلم به دلیل فیلمبرداری مردم از فیلم در جشنواره فیلم فجر مشهد!

عکاس : صادق ذباح