دومین روز سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت با نمایش فیلم های بمب در پردیس سینمایی ملت برگزار شد. این عکس ها قبل از اکران فیلم از عوامل فیلم گرفته شد. ( تصاویر از خبرگزاری مهر )

27059891

270598911

2705989112

2705989113